Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пренасяни на кораби тендери и ветроходни пътнически кораби - Оценка на потенциал...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
16/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/D2/2018-353
Пренасяни на кораби тендери и ветроходни пътнически кораби - Оценка на потенциала за подобряване на безопасността на...
В продължение на резултатите от преразглеждането от REFIT на Директива 2009/45/ЕО относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби, проучването ще позволи да се направи оценка дали съществува необходимост от общи изисквания на ЕС за някои видове кораби, които понастоящем са изключени от директивата. По-конкретно се предвижда да се направи оценка дали е необходимо насоките на ИМО, съдържащи се в MSC.1/Circ.1417, да бъдат задължителни и да се направи оценка на необходимостта от общи европейски изисквания за ветроходни пътнически кораби.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/06/2018 00:00
13/09/2018 11:00
21/09/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 114-258513
Обявление за поръчка
16/06/2018 00:00