Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD (7 обособени пози...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
13/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
27/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2018/B.2/0017/OC
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD (7 обособени позиции)
EUROMOD е микросимулационен модел за данъчни облекчения, който обхваща по съгласуван начин 28-те държави — членки на Европейския съюз. Неговите поддръжка и развитие понастоящем се извършват в Университета на Есекс, като тези дейности ще бъдат прогресивно прехвърлени в Съвместния изследователски център (JRC) и ESTAT през тригодишния преходен период, който стартира през февруари 2018 г. Целта на настоящата поръчка е предоставянето на услуги на Комисията в подкрепа на развитието и актуализирането на микросимулационния модел EUROMOD за седем специфични за отделните държави модула. Като част от прехода, от 1.1.2019 г. JRC ще поеме поръчките на първите седем национални екипа, както следва: — обособена позиция 1: Чешка република, — обособена позиция 2: Дания, — обособена позиция 3: Германия, — обособена позиция 4: Естония, — обособена позиция 5: Франция, — обособена позиция 6: Нидерландия, — обособена позиция 7: Португалия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
13/06/2018 00:00
27/08/2018 23:59
03/09/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подкрепа за EUROMOD — Чешка република
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Чешка република.
Партида 2
Подкрепа за EUROMOD — Дания
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Дания.
Партида 3
Подкрепа за EUROMOD — Германия
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Германия.
Партида 4
Подкрепа за EUROMOD — Естония
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Естония.
Партида 5
Подкрепа за EUROMOD — Франция
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Франция.
Партида 6
Подкрепа за EUROMOD — Нидерландия
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Нидерландия.
Партида 7
Подкрепа за EUROMOD — Португалия
Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — Португалия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 111-252103
Обявление за поръчка
13/06/2018 00:00