Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Данни и участие на Асоциации на МСП и екологични НПО в Екологичния отпечатък TAB...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
09/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.1/SER/2018/0010
Данни и участие на Асоциации на МСП и екологични НПО в Екологичния отпечатък TAB и развитието на PEFCR/OEFSR (2 обособени позиции)
В идните години фирмите ще имат възможност да са доброволци за разработка на правила за изчисляване на Екологичния отпечатък от продуктите си или базирани на сектора методи за екологичен отпечатък от продукти и организации, чрез процес с няколко заинтересовани лица. Данни от екологични НПО и организации, представляващи МСП, са необходими за развитие или актуализация на правилата за категория екологичен отпечатък от продукт (PEFCR) и правила за сектор за екологичен отпечатък от организации (OEFSR). Освен това от изпълнителя ще се очаква да допринася за оформяне на решения за технически (оценка на цикъла на живот) проблеми, свързани с изпълнението на методите за екологичен отпечатък и продукта — и конкретни правила за сектора, и да предоставя коментари за проекти, и да участва в дискусии, свързани с разработки в Борда за технически консултации (ТАВ). Изпълнителят ще събира входящи данни от членовете си, за да предаде консолидирани данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
09/06/2018
28/06/2018 16:30
29/06/2018
06/07/2018 16:00
19/07/2018 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Представителство на заинтересовани лица: Екологични НПО Предоставянето на услугите в търга изисква експертиза в оценката на цикъла на живот и познаване на инструментите на ЕС за екологична политика за продукти (напр. ЕС екоетикет, екодизайн, екологичен отпечатък). Услугите ще включват участие в 4 Технически секретариата (доброволците, водещи разработката на конкретни правила за продукт или сектор), участие в работата на правителствените органи по процеса, предоставяне на коментари за проекти и събиране на коментари от членовете си.
Партида 2 Представителство на заинтересовани лица: МСП Предоставянето на услугите в търга изисква експертиза в оценката на цикъла на живот и познаване на инструментите на ЕС за екологична политика за продукти (напр. ЕС екоетикет, екодизайн, екологичен отпечатък). Услугите ще включват участие в 4 Технически секретариата (доброволците, водещи разработката на конкретни правила за продукт или сектор), участие в работата на правителствените органи по процеса, предоставяне на коментари за проекти и събиране на коментари от членовете си.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 109-247385 Обявление за поръчка 09/06/2018