Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)
Възлагащ орган:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Дата на публикация в TED:
08/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2022
Статус:
Затворена
Информация
MARE/2018/11
Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA)
Целта на тази поръчка е да осигури непрекъснати услуги, в момента предоставяни от EUMOFA, и да въведе, пусне и поддържа услуга за напълно разгърнато пазарно разузнаване на европейските пазари за риболов и аквакултури. Оперативните цели на EUMOFA са да събира, хармонизира, анализира и разпространява данни и да провежда пазарни анализи на европейския пазар за продукти от риболов и аквакултура по веригата за доставка, и да направи тази информация публично достъпна, на всички или някои европейски езици. Услугата ще поеме и подобри съществуващите услуги на EUMOFA (www.eumofa.eu) и ще осигури разпространение на резултатите и съобщаване относно услугите на EUMOFA. Трябва да се наблегне на подкрепата на организациите на производителите (ОП) и междубраншовите организации (МБО) да координират по-добре информацията между оператори и обработващи. Очакваните услуги са: 1) Събиране на данни; 2) Доклади, проучвания и анализ на пазара; 3) Дейности по разпространение и комуникация; 4) ИТ услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/06/2018 00:00
04/07/2022 00:02
06/09/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 108-245198
Обявление за поръчка
08/06/2018 00:00