Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Функциониране на секретариата на платформата за въгледобивните и въглеродно-инте...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
25/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/B3/2018/532-533
Функциониране на секретариата на платформата за въгледобивните и въглеродно-интензивните региони в преход
Предметът на поръчката е създаване и функциониране на Секретариата на платформата за въгледобивните региони в преход. Секретариатът ще бъде основният източник на експертен опит, информация и подкрепа за въгледобивните и въглеродно-интензивните региони в преход и ключов фактор за междурегионален и международен диалог със заинтересованите страни относно съответните политически рамки, стратегии за преход, управление на прехода, проекти и финансиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/07/2018 00:00
28/09/2018 16:00
01/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 141-322366 Обявление за поръчка 25/07/2018 00:00