Данни на покана за участие в търг

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Заглавие:
Услуги по разработване на софтуер
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
08/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/ICT/9778
Услуги по разработване на софтуер
Предоставяне на услуги по разработване и поддръжка на софтуер: i) (повторно стартиране въз основа на прага) разработване на нови софтуерни продукти или значителни подобрения на съществуващ софтуер, доставен под формата на проект; ii) (каскадно) дейности по поддръжка, свързани с изменението на продукт след доставка с цел коригиране на дефекти, подобряване на производителността или други атрибути; и iii) (каскадно) по-нататъшно разработване на съществуващ софтуер, обикновено за добавяне или промяна на бизнес функционалност. Основното място на изпълнение на поръчката ще бъде предимно в помещенията на изпълнителя. Очаква се само няколко дейности да бъдат изпълнени в помещенията на ECDC в Солна, Швеция. От изпълнителя се очаква да работи в тясно сътрудничество с ECDC, с външен изпълнител на ИТ инфраструктура и външен доставчик на ИТ за осигуряване на качеството.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/06/2018 00:00
24/07/2018 23:59
N/A
01/08/2018 16:00
03/08/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 139-316713 Поправка 21/07/2018 00:00
2018/S 108-245175 Обявление за поръчка 08/06/2018 00:00