Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за разработка и поддръжка на критерии за европейско сертифициране на во...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
10/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.CPS.OP.092
Подкрепа за разработка и поддръжка на критерии за европейско сертифициране на военната летателна годност (ЕМАСС)
Общата цел на тази покана за участие в търг е да подкрепи EDA и експертите на MAWA Advisory Groups в управление на съдържанието на Наръчника на EMACC.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/07/2018 00:00
14/09/2018 17:00
17/09/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 130-295564 Обявление за поръчка 10/07/2018 00:00