Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно възникващи проблеми при практиките за колективно лицензиране в...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
28/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
2018/0069
Проучване относно възникващи проблеми при практиките за колективно лицензиране в дигиталната среда — SMART 2018/0069
Целта на това проучване ще бъде:1) Да се оцени ефективността на различните форми на управление на правата в контекста на технологичните промени/онлайн употребите;2) Да се оцени развитието на мултитериториалното лицензиране в музикалния сектор съгласно Директивата относно колективното управление на авторското право (CRM) (включително броя на общите организации на пазара (ООП), които отговарят на изискванията на Директивата за CRM относно мултитериториалното лицензиране, функционирането на лицензионни центрове, споразуменията за представителство в тази област между ООП, дял на репертоара, наличен съгласно мултитериториалните лицензи, т.н.);3) Да се проучи как практиките за колективно лицензиране, като ECL или задължителното колективно управление се използват в различните държави-членки; и4) Да се оцени до каква степен практиките за колективно лицензиране улесняват лицензирането на защитено от авторски права съдържание, особено за онлайн използване, или от друга страна представляват предизвикателство както от правна, така и от икономическа перспектива.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/05/2019 00:00
26/07/2019 16:00
31/07/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 102-245891
Обявление за поръчка
28/05/2019 00:00