Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Център за мрежови операции (NOCII)
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
09/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-609-DIVSI3-SER-FWC
Център за мрежови операции (NOCII)
Целта на тази поръчка е да поеме и оперира NOC (Център за мрежови операции). NOCII ще предоставя услуги и дейности за помощ, поддръжка и наблюдение на класифицирани CIS, за да гарантира висококачествена услуга на крайните потребители на CIS, на отдела за сигурни комуникации и на другите заинтересовани от NOC лица.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/06/2018 00:00
01/10/2018 23:59
09/07/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 109-247382
Обявление за поръчка
09/06/2018 00:00