Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на банки за извършването на плащания в други валути на ЕС (различни от EU...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
29/10/2013
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
BUDG13/PO/01.
Подбор на банки за извършването на плащания в други валути на ЕС (различни от EUR) за възлагащите органи.
Обработка на плащания в редица валути на ЕС (различни от EUR), в техните съответни вътрешни пазари за възлагащите органи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/10/2013 00:00
N/A
11/12/2013 16:00
18/12/2013 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Плащания в GBP
Обработка на плащания в GBP на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 2
Плащания в DKK
Обработка на плащания в DKK на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 3
Плащания в PLN
Обработка на плащания в PLN на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 4
Плащания в CZK
Обработка на плащания в CZK на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 5
Плащания в HUF
Обработка на плащания в HUF на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 6
Плащания в LTL
Обработка на плащания в LTL на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 7
Плащания в BGN
Обработка на плащания в BGN на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 8
Плащания в HRK
Обработка на плащания в HRK на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 210-363336
Обявление за поръчка
29/10/2013 00:00