Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на банки за извършването на плащания в други валути на ЕС (различни от EU...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
29/10/2013
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
BUDG13/PO/01.
Подбор на банки за извършването на плащания в други валути на ЕС (различни от EUR) за възлагащите органи.
Обработка на плащания в редица валути на ЕС (различни от EUR), в техните съответни вътрешни пазари за възлагащите органи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/10/2013 00:00
N/A
11/12/2013 16:00
18/12/2013 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Плащания в GBP Обработка на плащания в GBP на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 2 Плащания в DKK Обработка на плащания в DKK на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 3 Плащания в PLN Обработка на плащания в PLN на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 4 Плащания в CZK Обработка на плащания в CZK на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 5 Плащания в HUF Обработка на плащания в HUF на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 6 Плащания в LTL Обработка на плащания в LTL на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 7 Плащания в BGN Обработка на плащания в BGN на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Партида 8 Плащания в HRK Обработка на плащания в HRK на вътрешния пазар (като вътрешни плащания).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 210-363336 Обявление за поръчка 29/10/2013 00:00