Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа на Европейската комисия за разгръщането на Европейската система за упра...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
14/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
2018-439
Подкрепа на Европейската комисия за разгръщането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по...
Общата цел на това проучване е да подкрепи оперативната съвместимост и разгръщане на ERTMS чрез анализиране на необходимите стъпки за постигане на по-проста бордова конфигурация на CCS (контролно управление и сигнализация) от гледна точка на оператора, като се намалят разходите и сложността на обновяването, модернизацията и поддръжката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Оферентът трябва да има необходимите технически възможности, за да изпълни настоящата поръчка до нейния край.В допълнение оферентите трябва да отговарят на критериите за технически и професионални възможности, посочени в тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/07/2018 00:00
10/09/2018 16:00
11/09/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 163-371720
Поправка
25/08/2018 00:00
2018/S 134-304484
Обявление за поръчка
14/07/2018 00:00