Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насърчаване на алтернативи на изпитванията върху животни чрез разработване на ин...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
16/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.2/SER/2018/0011
Насърчаване на алтернативи на изпитванията върху животни чрез разработване на инструменти за електронно обучение за Директива...
Изпълнителят следва да разработи три отделни модула за електронно обучение за специфични задачи, които лицата, които все още извършват експерименти с животни, и/или длъжностните лица, които предоставят разрешения за експериментите, трябва да изпълнят, когато прилагат принципа на заместване, намаляване и облекчаване на изпитванията върху животни съгласно Директива 2010/63/ЕС. Задачите са: 1) „Разработване на процедури и проекти“; 2) „Оценител на проекти“; 3) „Изпълнение на рамката за оценка на тежестта при проекти с живи животни“. Благодарение на настоящата поръчка комплектът от посочените учебни материали може да се предостави на всички доставчици на обучение в ЕС. С оглед на гарантиране на пригодността за целта, поръчката включва преглед на модулите за електронно обучение от съответна експертна група.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/06/2018 00:00
25/07/2018 16:00
08/08/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 114-258515
Обявление за поръчка
16/06/2018 00:00