Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги в подкрепа на наблюдението и разработването на показатели за п...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
16/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.2/SER/2018/0012
Поръчка за услуги в подкрепа на наблюдението и разработването на показатели за пеперудите в ЕС
Техническа помощ за Комисията за създаването на представителна мрежа за наблюдение на пеперудите в Европейския съюз, за да се разработи набор от показатели за пеперудите с оглед на подобряване на насочеността и ефикасността на мерките за опазване съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, а така също и за да се предостави информация за въздействието на европейските секторни политики и политики за земеползване върху биологичното разнообразие. По-специално чрез проекта ще се цели да се изготвят показатели за пеперудите за редица местообитания, които да могат да се използват при разработването на политики, да се анализират резултатите и да се разпространят констатациите сред създателите на политики и обществеността; да се създаде единна, устойчива и рентабилна европейска мрежа за наблюдение на пеперудите въз основа на обучени доброволци, които регистрират пеперудите; и да се разработи единна висококачествена база данни за пеперудите и автоматизирана система за въвеждане на данни за показателите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/06/2018 00:00
17/07/2018 16:30
18/07/2018 00:00
25/07/2018 16:00
08/08/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 114-258516 Обявление за поръчка 16/06/2018 00:00