Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Валидиране на адаптирането за дистанционно управляема летателна система (RPAS) о...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
25/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
08/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.CPS.OP.081
Валидиране на адаптирането за дистанционно управляема летателна система (RPAS) от тип MALE
В момента тече проучване на EDA от 2017 г., озаглавено „Адаптиране на големи дистанционнo управляеми летателни системи: сценарии и целево проучване на безопасността“. В края на 2018 г. това проучване ще осигури „стандартни сценарии“, валидирани чрез симулации в реално време (един или повече подходи за адаптиране на RPAS, включително очакваните първоначални възможности на RPAS с оглед на DAA, C3...), които по-късно биха могли да се използват за подпомагане на първоначалните операции от тип MALE в несегрегираното въздушно пространство в Европа.През 2018 г. се предвижда последващо проучване, озаглавено „Валидиране на адаптирането за операции с дистанционно управляема летателна система от тип MALE“, което допълнително ще валидира фазата на приспособяване, като се използват тестови/демо полети: допълнително подобряване/валидиране на стандартните сценарии за адаптиране на RPAS и първоначален поглед при изпълнение на валидираните сценарии за операции от тип MALE.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/09/2018 00:00
N/A
N/A
08/11/2018 17:00
09/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 184-415245 Обявление за поръчка 25/09/2018 00:00