Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Аудиовизуално и електромеханично оборудване
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
28/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/006/18
Аудиовизуално и електромеханично оборудване
Службата предвижда формализиране на рамков договор за доставката, наемането, въвеждането в експлоатация и поддръжката на аудиовизуално оборудване и електромеханични аксесоари, както и техническа помощ, свързана с аудиовизуалното оборудване.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/06/2018 00:00
14/09/2018 23:59
N/A
14/09/2018 13:00
18/09/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 122-276247 Обявление за поръчка 28/06/2018 00:00