Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подобряване на проучванията за изследване на рентабилността на рибарствата и оце...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
21/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
27/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2018/015
Подобряване на проучванията за изследване на рентабилността на рибарствата и оценките на рибните запаси чрез използване на...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на договор за услуги. Целта на тази поръчка е да подкрепи проучване на обхвата, което да изследва дали и как методите за високо ефективно секвенциране (HTS) на ДНК от ново поколение могат да: а) заменят или намалят нуждата от конвенционални проучвания за риболов с тралови мрежи за писиеви или дънни рибни стада във водите на ЕС; б) подкрепят по-бързи и по-евтини оценки на рибните стада и анализи на биоразнообразието на сборните морски риби. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/06/2018 00:00
27/08/2018 15:00
28/08/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 117-264865 Обявление за поръчка 21/06/2018 00:00