Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно възнаграждението на автори и изпълнители за използване на техн...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
18/10/2013
Краен срок за получаване на оферти:
26/11/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
MARKT/2013/080/D.
Проучване относно възнаграждението на автори и изпълнители за използване на техните произведения и фиксиране на изпълненията им.
Проучването относно справедливото възнаграждение на автори и изпълнители, съответно за използване на техните произведения и фиксиране на изпълненията им, представлява част от прегледа на законодателството в областта на авторските права, с който Комисията понастоящем се занимава. Целта на проучването е да се предостави оценка на различни национални подходи и механизми за гарантиране на възнаграждението за авторите и изпълнителите за използване на техните произведения и изпълнения и да се определи дали и до каква степен разликите, които съществуват сред държавите-членки, оказват влияние върху равнищата на възнаграждение и функционирането на вътрешния пазар.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
18/10/2013 00:00
N/A
N/A
N/A
26/11/2013 23:59
06/12/2013 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 203-350631 Обявление за поръчка 18/10/2013 00:00