Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изпълнение на програма за обмен на добри практики относно равенството между поло...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
14/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
Изпълнение на програма за обмен на добри практики относно равенството между половете
Целта на поръчката е да се изпълни програма за обмен на добри практики относно равенството между половете през 2019 г. и 2020 г. Програмата за обмен на добри практики улеснява обмена на информация относно въпроси на политиките в областта на равенството между половете и възможността за прехвърляне на добри практики между държавите. Тя има за цел подсилване на взаимното обучение между участващите държави, разработване на синергии в партньорство с Европейската комисия, с оглед на подсилване на политиките в ключовите приоритетни области на Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. Програмата за обмен на добри практики е насочена към конкретни мерки на политиката, като обхваща както възможностите, така и ограниченията за изпълнение на политиката и конкретно подчертава възможностите и/или ограниченията за прехвърлимост към държавите членки. Този обмен ще подпомогне дискусията относно политиката за равенство между половете на равнището на ЕС и на национално равнище.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/07/2018 00:00
18/09/2018 12:00
20/09/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 134-304483
Обявление за поръчка
14/07/2018 00:00