Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за временна заетост за подбор и осигуряване на временен персонал
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
20/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2018/R.1/0065/OC
Услуги за временна заетост за подбор и осигуряване на временен персонал
Целта на тази покана за участие в търг е да се сключи многостранен рамков договор (с 3-ма изпълнители), които да извършат услугите на агенции за временна заетост за осигуряване на временен персонал за възлагащия орган, необходим за изпълнение на следните задачи в периода 2019—2022 г.: — изпълнителен секретар или секретар на звено, — административен асистент, — финансов асистент, — компютърен експерт, — разнообразни научни профили, — логистика, — всеки друг профил, свързан със задачи, извършвани от служители на обекта в Севиля. Обучението и опитът ще бъдат дефинирани за всяка конкретна позиция за запълване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/06/2018 00:00
10/09/2018 23:59
17/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 134-304492
Поправка
14/07/2018 00:00
2018/S 116-263063
Обявление за поръчка
20/06/2018 00:00