Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставянето на стратегически комуникационни услуги за Европейската агенция за...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
23/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEA/COM/18/003
Предоставянето на стратегически комуникационни услуги за Европейската агенция за околна среда
ЕАОС желае да сключи рамков договор за услуги с доставчик, който да предостави подкрепа на ЕАОС в областта на стратегическите комуникации, с оглед достигане на целите, формулирани в рамката за комуникация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-икономично
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1 на тръжната спецификация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/06/2018 00:00
N/A
N/A
06/08/2018 14:00
08/08/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 119-269874 Обявление за поръчка 23/06/2018 00:00