Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на Европейската комисия при оценяването на нови участници, значителн...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
23/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Подпомагане на Европейската комисия при оценяването на нови участници, значителни промени на капацитета и заявления за закриване
Директива ETS и хармонизираните правила за разпределение определят правилата за свободно разпределение на квотите на емисиите за периода 2013—2020 г. за стационарни инсталации във всички държави — членки на ЕС. Свободните квоти за третия търговски период 2013—2020 г. могат да бъдат разпределени и за нови инсталации или инсталации, чийто капацитет е бил значително разширен. За да им бъде разпределено съответното количество свободни квоти, операторите на тези инсталации трябва да подадат до националните компетентни органи заявления, които съдържат независимо проверени данни. Компетентните органи трябва да определят предварителния размер на квотите и да уведомят Комисията за заявлението и съответното количество. По аналогия, по време на третия търговски период операторите следва също да информират националните компетентни органи относно всякакви промени в своята дейност, които могат да дадат отражение върху разпределението на квоти за инсталацията, като например значителни съкращения на капацитета и (частично) преустановяване на дейността на дадена инсталация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/06/2018 00:00
N/A
N/A
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 119-269890 Обявление за поръчка 23/06/2018 00:00