Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на развитието и ползите от отговорна изследователска дейност и иновац...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
11/12/2013
Краен срок за получаване на оферти:
17/02/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
RTD-B6-PP-00964-2013.
Мониторинг на развитието и ползите от отговорна изследователска дейност и иновации.
Целта е да се предоставят научни доказателства, данни, анализ и политика в областта на разузнаването, за да се подпомогнат пряко дейностите по финансиране на изследване и дейностите по формиране на политики на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ (ГД RTD) по отношение на отговорна изследователска дейност и иновации (RRI).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
11/12/2013 00:00
N/A
17/02/2014 17:00
03/03/2014 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 240-416451
Обявление за поръчка
11/12/2013 00:00