Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Банкови услуги
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
12/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2018/07/FI
Банкови услуги
Агенцията желае да сключи договор с банка, която отговаря на изискванията на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) и която има седалище в държава — членка на Европейския съюз, за предоставянето на банкови услуги за обекта на Агенцията в Амстердам. От избраната финансова институция ще се очаква да извършва плащания в евро, да получава плащания в евро, да предоставя система за онлайн банкиране по интернет и да предоставя други услуги, като услуги за краткосрочни депозити и обмен на валута.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/07/2018 00:00
17/08/2018 12:00
22/08/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 132-299651
Обявление за поръчка
12/07/2018 00:00