Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска референтна мрежа: Насоки за клинична практика (CPG) и други инструмен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
20/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2018/B3/030
Европейска референтна мрежа: Насоки за клинична практика (CPG) и други инструменти в подкрепа на клиничните решения (CDST)
Общата цел на тази покана за участие в търг е да се предостави помощ на Комисията в подкрепа на ERN и техните доставчици на здравни услуги в процеса по разработка, оценка и изпълнение на Насоки за клинична практика (CPG) и други инструменти в подкрепа на клиничните решения (CDST), като се вземат предвид целите и критериите, определени в контекста на член 12 от Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите в трансграничното здравеопазване, и съответните мерки и процедури за изпълнение. Техническата помощ ще допринесе за изграждане на капацитета на мрежите и членовете им във връзка със задачата да изготвят и спазват висококачествени CPG и други CDST в тяхната област на експертиза.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/11/2018 00:00
15/03/2019 17:00
18/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 013-025432
Поправка
18/01/2019 00:00
2018/S 223-509273
Обявление за поръчка
20/11/2018 00:00