Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности за обучение относно методите за вземане на проби и анализ, използвани в...
Възлагащ орган:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Дата на публикация в TED:
21/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
CHAFEA/2018/BTSF/04
Дейности за обучение относно методите за вземане на проби и анализ, използвани в контекста на официалния контрол на храните и...
По време на първия етап ще бъдат организирани общо 10 обучителни сесии с общ брой не по-малко от 155 участника за цялата програма за обучение. Същата програма за обучение трябва да бъде изпълнена през втория етап на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/07/2018 00:00
03/10/2018 23:59
11/10/2018 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 139-316712
Обявление за поръчка
21/07/2018 00:00