Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно стандартите за качество за третирането на отпадъци от електрич...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
04/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.3/ETU/2018/0014
Проучване относно стандартите за качество за третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
Проучването ще подпомогне Комисията с оглед на евентуалното изготвяне на акт за изпълнение, определящ стандартите за минимално качество за третирането на ОЕЕО, или определянето на какъвто и да е друг вариант на политика. Въз основа на оценка на опита от изпълнението на конкретните изисквания за третиране на ОЕЕО в държавите членки, при проучването ще се изчислят разходите и ползите от такъв евентуален акт за изпълнение от екологична, икономическа и социална гледна точка. Освен това ще се осигури помощ във връзка с изготвянето на делегиран акт, определящ критериите за оценката на еквивалентни условия за третирането на ОЕЕО извън ЕС, като се вземат предвид съществуващите съответни проучвания, европейските стандарти за третиране на ОЕЕО и всякакви нови съответни разработки, включително на международно равнище.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/07/2018 00:00
16/08/2018 16:00
30/08/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 126-287071 Обявление за поръчка 04/07/2018 00:00