Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на пътнически услуги за Делегацията на Европейския съюз в Тихоокеан...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
30/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELFJIS/2019/OP/0015
Предоставяне на пътнически услуги за Делегацията на Европейския съюз в Тихоокеанския регион
Изпълнителят трябва да осигури човешките и материалните ресурси, необходими за предоставяне на услугите, посочени в неизчерпателния списък по-долу:— предоставяне на цялата информация, необходима за организиране на пътуването (разписания, цени и наличност на транспорт),— резервиране, издаване, изменение или отмяна на билети за: въздушен, железопътен или автомобилен транспорт, прикачвания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/area/jobs-funds_en
Най-ниска цена
63510000
00
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/09/2019 00:00
N/A
N/A
07/11/2019 12:00
08/11/2019 08:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 188-456379 Обявление за поръчка 30/09/2019 00:00