Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на иновативно и природосъобразно обзавеждане за заседателни зали и ...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
04/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2018/02
Предоставяне на иновативно и природосъобразно обзавеждане за заседателни зали и офиси
Целите на настоящата покана за участие в търг е да се определи изпълнител, който да предостави следните услуги: 1) осигуряване на стандартно обзавеждане и мебелировка; 2) персонализиране на стандартното обзавеждане и мебелировка; 3) осигуряване на произведено по поръчка обзавеждане и мебелировка; 4) събиране и депониране (или повторно използване) на съществуващото обзавеждане на ЕОБХ.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/07/2018 00:00
14/09/2018 14:30
17/09/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 163-371704 Поправка 25/08/2018 00:00
2018/S 126-287061 Обявление за поръчка 04/07/2018 00:00