Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставяне на „Интелигентни платове за отбрана: по...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
03/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.ESI.OP.002
Рамков договор за услуги за предоставяне на „Интелигентни платове за отбрана: поглед към войниците на бъдещето“
Целта на поръчката е да предостави услуги по темата „Интелигентни платове за отбрана: поглед към войниците на бъдещето“, както е посочено в тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/07/2018 00:00
N/A
N/A
12/10/2018 17:00
15/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 125-283839 Обявление за поръчка 03/07/2018 00:00