Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за ИТ инфраструктура
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
04/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/ICT/9754
Услуги за ИТ инфраструктура
Услуги с фиксирани цени за ИТ поддръжка, звено за обслужване и ИТ дейности, разпределени в следните 3 групи услуги: ИТ поддръжка за крайните потребители, технически услуги и хостинг услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/07/2018 00:00
08/08/2018 23:59
N/A
16/08/2018 16:00
20/08/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 139-316714 Поправка 21/07/2018 00:00
2018/S 126-287062 Обявление за поръчка 04/07/2018 00:00