Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за признаване на еквивалентността на схемите за надлежна проверка...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
26/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
TRADE2018/G3/G09
Рамков договор за признаване на еквивалентността на схемите за надлежна проверка на веригата за доставки съгласно Регламент...
Рамков договор, за да се обхванат услугите в подкрепа на Комисията при признаването на еквивалентността на схемите за надлежна проверка на веригата за доставки съгласно Регламент (ЕС) 2017/821 (известен също като Регламент за полезните изкопаеми от зони на конфликт).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/07/2018 00:00
04/10/2018 15:00
09/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 142-323823
Обявление за поръчка
26/07/2018 00:00