Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на опциите за разработка на онлайн инструменти и услуги в подкрепа на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
11/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
FISMA/2017/117(05)/C
Проучване на опциите за разработка на онлайн инструменти и услуги в подкрепа на инвеститорите на дребно в решенията им за...
Целта на проучването е:— Да картира най-подходящите съществуващи и възникващи решения за онлайн инструменти и услуги в подкрепа на инвеститорите на дребно в решенията им за инвестиране в ЕС и по света и оценка на техните рискове и възможности от потребителска перспектива;— Да предложи опции за незаконови инициативи на ниво ЕС и да предостави оценката им;— Да открие предпочитана(и) опция(и) и да предостави описание на проект за изпълнението им.Проучването трябва да разглежда опции в подкрепа на (допълнително) развитие на частни или публични инициативи (напр. онлайн калкулатори, публични бази данни, частно-публични инициативи).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
11/07/2018 00:00
24/09/2018 23:59
01/10/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 131-298069
Обявление за поръчка
11/07/2018 00:00