Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на риска за околната среда при прилагането на нанонаука и нанотехнология ...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
06/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
19/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2018/02
Оценка на риска за околната среда при прилагането на нанонаука и нанотехнология в хранителната верига при хората и животните
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се сключи директен договор за изпълнението на специфични задачи през ясно определен срок, както е посочено в тръжните спецификации.ЕОБХ трябва да създаде ръководство за оценка на риска за околната среда от наноматериалите в рамките на своята компетентност. Чрез настоящата поръчка ЕОБХ иска да започне събирането на цялата уместна информация и литература в подготвителен доклад.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/07/2018 00:00
11/10/2018 14:30
N/A
19/10/2018 14:30
22/10/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 183-413242 Поправка 22/09/2018 00:00
2018/S 128-290671 Обявление за поръчка 06/07/2018 00:00