Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Схема за секторно сътрудничество по отношение на уменията: Към стратегия на ЕС, ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
14/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2018/019
Схема за секторно сътрудничество по отношение на уменията: Към стратегия на ЕС, разглеждаща нуждите от умения в сектора на...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на поръчка за услуги, чиято основна цел ще бъде да допринесе за развитието на стратегия на Европейския съюз (ЕС), разглеждаща нуждите от умения в сектора на стоманата.Общата цел на тази поръчка е да насърчи развитие на умения в сектора на стоманата, особено с оглед да стимулира заетостта и възможността за работа и да преодолее пропуските, недостига и несъответствията между предлагането и търсенето на умения в сектора за стомана.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/07/2018 00:00
10/09/2018 11:00
11/09/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 134-304465
Обявление за поръчка
14/07/2018 00:00