Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на подкрепа относно изпълнението на целите за устойчиво развитие от...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
14/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
24/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.1/SER/2018/0016
Предоставяне на подкрепа относно изпълнението на целите за устойчиво развитие относно почвата и земята на равнище ЕС
Общата цел на поръчката е да се подпомогне Европейската комисия чрез анализиране на напредъка по изпълнението на целите на устойчивото развитие (ЦУР), относно земята и почвата в ЕС, като предостави подкрепа за организирането на конференция по тази тема на равнище ЕС, съставяйки примери за добри практики и предлагайки препоръки за изпълнението.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/07/2018 00:00
16/08/2018 16:30
17/08/2018 00:00
24/08/2018 16:00
07/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 134-304482 Обявление за поръчка 14/07/2018 00:00