Данни на покана за участие в търг

Important! A corrigendum was done to correct Annex B weighting. Annex B versions are replaced and the Tenderer can only use the corrected Annex B called Corrected Ver 2.
Заглавие:
Услуги на пътническа агенция и по организиране на мероприятия за EFCA и EU-OSHA
Възлагащ орган:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Дата на публикация в TED:
03/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
30/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
EFCA/2018/OP/02
Услуги на пътническа агенция и по организиране на мероприятия за EFCA и EU-OSHA
Общата цел на тази процедура за обществена поръчка е да се сключи междуведомствен рамков договор под ръководството на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) с 1 доставчик на услуги за предоставянето на услуги на пътническа агенция и по организиране на мероприятия за персонала и за всички други лица, които пътуват от името на или по молба на агенциите EFCA и EU-OSHA. Следната агенция се присъедини към тази обществена поръчка и ще използва произтичащия рамков договор за услуги на пътническа агенция: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Услугите по организиране на мероприятия ще се използват единствено от EFCA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е посочено в документите за обществена поръчка (вж. Тръжни спецификации, раздел С.2.2 „Професионални и технически възможности“).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/10/2018 00:00
30/10/2018 15:30
31/10/2018 15:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 190-428737 Обявление за поръчка 03/10/2018 00:00