Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на подкрепа във връзка с определянето на подходи и мерки в програмит...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
17/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
27/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.1/SER/2018/0017
Осигуряване на подкрепа във връзка с определянето на подходи и мерки в програмите за действие съгласно Директива 91/676/EИО
Общата цел на поръчката е да съдейства на Европейската комисия чрез съставяне, сравняване и синтезиране на информация относно мерките, приети съгласно Директива 91/676/ЕИО (Директивата за нитратите) в 28-те държави членки и — където е приложимо — на регионално равнище, за да се съобразят с директивата.Поръчката се съсредоточава върху мерките и правните инструменти, произтичащи от член 5 от Директивата за нитратите, които изискват от държавите членки да създадат програми за действие, които да включват мерки за предотвратяване и намаляване на риска от излужване на нитрати и изтичане от селскостопански дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
17/07/2018
20/08/2018 16:30
22/08/2018
27/08/2018 16:00
10/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 135-307154 Обявление за поръчка 17/07/2018