Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на статуса на европейските птици - Европейски червен списък на птиците за...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
21/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.3/SER/2018/0018
Оценка на статуса на европейските птици - Европейски червен списък на птиците за 2020 г. (ЕС и в Европа)
Целта на настоящата поръчка е да се подпомогне Комисията при анализа на националните доклади за 2013—2018 г. съгласно член 12 от Директивата за птиците. По-конкретно това включва актуализирането на оценките за статуса на популациите на птиците в ЕС и анализирането и интерпретирането на тези данни, които са необходими за следващия технически доклад за състоянието на природата в ЕС и за доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент, като и двата трябва да бъдат публикувани през 2020 г. Резултатите от поръчката ще допринесат за окончателната оценка на Стратегията за биологичното разнообразие, която ще бъде публикувана заедно с докладите за състоянието на природата през 2та половина на 2020 г. Освен това, като втора стъпка и за да се използват по възможно най-добрия начин данните, получени от държавите членки, изпълнителят ще публикува актуализиран Европейски червен списък на птиците (ЕС и в Европа).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/07/2018 00:00
29/08/2018 16:00
12/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 139-316727
Обявление за поръчка
21/07/2018 00:00