Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно макроикономиката на енергийния съюз
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
18/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER A4-2018-474
Проучване относно макроикономиката на енергийния съюз
За подобряване на разбирането на взаимодействията между макроикономиката, енергийния сектор - и в по-широк мащаб зелената икономика, ЕС и националните политики.Проучването е предназначено за надграждане на съществуващи модели и налични методи и за развитието им по открит и прозрачен начин за справяне с макроикономическите последствия от енергийните политики.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/08/2018 00:00
28/09/2018 17:00
05/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 158-360978
Обявление за поръчка
18/08/2018 00:00