Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на място на 8 монитори за повърхностно замърсяване на цялото тяло
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
14/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2018/G.III.9/0083/OC
Доставка на място на 8 монитори за повърхностно замърсяване на цялото тяло
За да се гарантират необходимите безопасни радиологични условия за целия оперативен персонал, в сила е радиологично наблюдение с рутинни и нерутинни радиометрични проверки, което се изпълнява от персонала на сектора за оперативна радиационна защита и лаборатории (ORP & LABS), както е определено и изисквано квалифицирания експерт D. Lgs. 230/95. Тези нови монитори ще разширят възможностите на сектора за радиационна защита на блока за извеждане от експлоатация на ядрената технология на JRC Испра, за да проверят замърсяването на цялото тяло на експонираните лица, излизащи от контролираните зони. Това придобиване ще повиши тази способност до най-съвременната технология и освен това ще замени мониторите, които са инсталирани понастоящем и много скоро ще бъдат остарели.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
Цена
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/08/2018 00:00
01/10/2018 16:00
03/10/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 155-354600
Обявление за поръчка
14/08/2018 00:00