Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Европейската сметна...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
04/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO 641
Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Европейската сметна палата
Европейската сметна палата, наричана по-долу „Палата“, възнамерява да избере икономически оператор, наричан по-долу „изпълнител“, за извършване на работи по обновяване, възстановяване и ремонт на затворените и покрити пространства и довършителни работи по нейните сгради.Ще бъде сключен рамков договор за извършване на два вида строителни работи:- работи по поддръжка и ремонт, които ще се извършват през целия срок на договора според нуждите на Палатата: дейности по поддръжка, дейности по възстановяване с оглед поддържане нивото на качество на наследството на сградата, различни ремонти на щори, врати и прозорци, повтарящи се доставки на части за ремонтите и др.;- проекти за обновяване или възстановяване, които представляват по-сложни работи върху по-големи зони, налагащи намеса на няколко фирми.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/08/2018
N/A
N/A
05/10/2018 17:00
12/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 149-340234 Обявление за поръчка 04/08/2018