Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне и обезвреждане на твърди отпадъц...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
04/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2018/R.I.3/0073/OC
Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне и обезвреждане на твърди отпадъци, подобни на битови и санитарни/болнични...
Съвместният изследователски център генерира много видове специални отпадъци, опасни и неопасни, посочени по-долу, в резултат на изследователските и спомагателните дейности, които се осъществяват в помещенията — дейности по поддръжка, строителство, механични работилници, офиси, столови, кафенета, клуб за социални дейности, външни жилища, детски градини, клинични лаборатории и др. — и които трябва да се управляват, местят и изхвърлят.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Цена
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/08/2018 00:00
10/09/2018 16:00
17/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 168-381710 Поправка 01/09/2018 00:00
2018/S 149-340237 Обявление за поръчка 04/08/2018 00:00