Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Определяне, оценка, споделяне и разпространение на най-добрите практики за хуман...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
24/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.2/SER/2018/0019
Определяне, оценка, споделяне и разпространение на най-добрите практики за хуманно управление на инвазивни чужди видове
Целта на този проект е да се насърчи усвояването на най-добрите практики за хуманно управление на инвазивни чужди животински видове, чрез смъртоносни или несмъртоносни мерки, без компрометиране на целите на Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно инвазивните чужди видове. Проектът ще разглежда по-специално животински видове, включени в списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (Регламенти за изпълнение на Комисията (ЕС) 2016/1141 и 2017/1263).Той ще определи съществуващите ефективни мерки за управление на инвазивни чужди животински видове, с оглед премахване, контролиране и/или ограничаване на техните популации, за да се сведе до минимум тяхното въздействие върху биологичното разнообразие, свързаните екосистемни услуги и, когато е уместно, върху човешкото здраве или икономиката. Мерките ще се оценяват с оглед на тяхната рентабилност, за колко хуманни се смятат и други възможни странични ефекти. Проектът ще е насочен и към разпространението на мерките.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 140-319297
Обявление за поръчка
24/07/2018 00:00