Данни на покана за участие в търг

Les soumissionnaires doivent prêter attention à la publication, le 7/11/2018, d'un bordereau des prix corrigé. C'est ce bordereau de prix corrigé qui devra être utilisé lors de la soumission des offres.
Заглавие:
Законово установени периодични инспекции въз основа на разрешителни за работа и ...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
06/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
06A20-2018-M021
Законово установени периодични инспекции въз основа на разрешителни за работа и разрешителни във връзка с околната среда -...
Поръчката има за цел изпълнение на законово установени периодични инспекции от одобрен орган въз основа на експлоатационни и екологични разрешения за инсталациите или помещенията в заетите сгради, а именно Konrad Adenauer (KAD; KAD EST; KAD OUEST), Robert Schuman (SCH), както и в склада в Senningerberg (SEN), или в сгради, които ще се заемат от Европейския парламент в Люксембург. Предвидени са комисионни поръчки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
06/10/2018 00:00
12/11/2018 23:59
20/11/2018 00:00
03/12/2018 23:59
07/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 193-435449 Обявление за поръчка 06/10/2018 00:00