Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подобрения на климатичната инсталация
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
04/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/007/18
Подобрения на климатичната инсталация
Обхватът на поръчката включва всички управленски, технически и административни дейности за:1) Изготвяне и обработка на проектите, свързаните с него допълнителни документи, както и BIM моделиране (моделиране по информация за сградата) за доставката, монтажа, изпитването и пускането в експлоатация на оборудването за ремонтните работи, които са предмет на тази покана за участие в търг. Това включва също и проект за разпределение на обзавеждането и вътрешен дизайн на базата на стандартното обзавеждане на EUIPO.Изпълнителят ще отговаря за подготовката на цялата необходима документация, за да получи всички необходими лицензи и разрешения от самото начало до въвеждането в експлоатация и узаконяването им.2) Извършване на работите. Материалното изпълнение на дейностите за доставка и монтиране на оборудването, посочено в проекта, включително осигуряване на всички материали, труд и инструменти. Доставката на стандартно обзавеждане в EUIPO е изключена;3) Поддръжка по време на гаранционния срок.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 149-340215 Обявление за поръчка 04/08/2018 00:00