Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Схема за секторно сътрудничество по отношение на уменията: Към стратегия на ЕС, ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
08/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2018/023
Схема за секторно сътрудничество по отношение на уменията: Към стратегия на ЕС, насочена към уменията и нуждите от набиране на...
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура стартирана с цел сключване на договор за услуги със следния предмет: „Към стратегия на ЕС, насочена към уменията и нуждите от набиране на персонал за стойностната верига базирана на хартия (производство на целулоза и хартия и отпечатване на хартиен носител)“.Общата цел на този търг е да предостави рамка за разработване на секторна стратегия за умения и набиране на персонал за стойностната верига, базирана на хартия в ЕС, която да отговаря както на настоящите, така и на бъдещите потребности от умения, както и съдържанието на образованието и обучението и въпросите, свързани с наемането на персонал, като основа за подпомагане на сектора в опита му да остане конкурентоспособен в световен мащаб в лицето на технологичните промени и промените в политиката, които отговарят на обществените предизвикателства.Работните пакети и задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в раздел 1 от тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/08/2018 00:00
13/09/2018 11:00
14/09/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 151-346186
Обявление за поръчка
08/08/2018 00:00