Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване на поредица от бъдещи проекти за насърчаване на биологичното разноо...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
24/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
TA2018075 HR NCF
Разработване на поредица от бъдещи проекти за насърчаване на биологичното разнообразие и прилагане на основано на природата...
Общата цел на тази техническа помощ е да предостави нужната подкрепа и изграждане на капацитет на Хърватската банка за възстановяване и развитие (HBOR), за да може да използва и отдава финансиране от Инструмента за финансиране на природен капитал (NCFF). Доставчикът на услуги също ще подкрепи потенциални крайни бенефициери в разработката на проектите им с цел подкрепа на проекти, които инвестират в насърчаването на природен капитал, в частност в Хърватия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/07/2018 00:00
24/09/2018 17:00
26/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 140-319286
Обявление за поръчка
24/07/2018 00:00