Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
06/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
COJ-PROC-18/006
Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз
Съдът реши да стартира тази покана за участие в търг за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията от сграда Т/T bis и заемане на новата Tour C, от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.Заданието се състои от пет работни пакета:— координация и подготвителни дейности за преместване,— предоставяне на различни съоръжения (камиони, асансьори, колички, кашони и т.н.),— предоставяне на услуги по самото преместване,— координиране на изключването и повторно свързване на телефони, персонални компютри и принтери,— координиране на услугите по почистване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/09/2018 00:00
01/11/2018 23:59
07/11/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 193-435444
Поправка
06/10/2018 00:00
2018/S 171-387877
Обявление за поръчка
06/09/2018 00:00