Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка за въздействието на търговската устойчивост (Trade SIA) за подпомагане на...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
12/02/2014
Краен срок за получаване на оферти:
31/03/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
TRADE2014/C1/C06.
Оценка за въздействието на търговската устойчивост (Trade SIA) за подпомагане на преговорите относно изчерпателен търговски и...
Целта на SIA е да оцени потенциалните икономически, социални и екологични въздействия от предложената търговска либерализация между ЕС и Япония с цел да се подпомогне да се оптимизират решенията и направените избори относно политика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/02/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
31/03/2014 16:00
15/04/2014 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 030-047493 Обявление за поръчка 12/02/2014 00:00