Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Свързване на инструментите за планиране, произтичащи от законодателството и поли...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
28/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.1/ETU/2018/0020
Свързване на инструментите за планиране, произтичащи от законодателството и политиките на ЕС за околната среда, с механизмите...
Общата цел на поръчката е да се подпомогне Европейската комисия чрез анализиране на степента, до която мерките, включени в текущите инструменти за планиране на околната среда, произтичащи от законодателството на ЕС за околната среда, прилагани за селското стопанство, горите и „Натура 2000“ в селски райони представят характеристиките, които трябва да се подпомогнат съгласно различните инструменти на Общата селскостопанска политика.При проучването ще бъдат разгледани три инструмента за планиране на околната среда (моля, вж. точка 11.2.4 за изчерпателно описание).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/07/2018 00:00
07/09/2018 16:00
21/09/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 144-328435 Обявление за поръчка 28/07/2018 00:00